Terug naar homepage
 

Welkom bezoeker !

4 dec 2020

WELKOM BIJ CASA MAIN

Laatste nieuws: vind je hier

Opgelet: Cava Verkoop – 2022

Casa Maín

Casa Maín is een tehuis van de zusters van Don Bosco in de stad Santa Cruz, Bolivië. Dit tehuis staat in voor opvang en opvoeding van 120 meisjes tussen 4 en 18 jaar, geplaatst door de jeugdbescherming van de stad. De vereniging Casa Maín Vlaanderen vzw probeert hen hierbij zoveel mogelijk te steunen.

De meisjes zijn in Casa Maín geplaatst omdat hun thuissituatie niet geschikt is om verder in op te groeien. Zij zijn vaak slachtoffer van misbruik, extreme armoede of verwaarlozing… Zonder het contact met hun thuis helemaal te verbreken krijgen zij in Casa Maín meer kansen voor een goede toekomst. Zij worden geholpen en gestimuleerd in hun scholing, zij leren allerlei vaardigheden en leren verantwoordelijkheid nemen. Zo verlaten zij Casa Maín op latere leeftijd met veel meer kansen. Wie daartoe bereid en bekwaam is kan zelfs nog langer van een beschermde omgeving genieten om verder te studeren; wij noemen dat de “tercera etapa”.

 

Bolivië is een arm land en het is voor Casa Maín niet gemakkelijk om aan voldoende fondsen te geraken om dit prachtig initiatief optimaal uit te voeren. Daar springt onze vereniging bij vooral met een systeem van peters en meters, die steun verlenen en tezelfdertijd contact houden met hun mete- of petekind.

ONTSTAAN EN ORGANISATIE

Alles begon toen Liesbet Bockaert na haar afstuderen een project zocht om als vrijwilligster in het buitenland te helpen en Caroline leerde kennen, die net terug kwam uit Casa Maín. Toen enkele thuisblijvers, die al lang op zoek waren naar een kleinschalig project om als peter of meter kinderen in hun opgroeien te helpen, hoorden dat al een paar Vlamingen de meisjes van Casa Maín financieel steunden, rijpte het idee om een vennootschap op te richten.
Van het een kwam het ander: de enthousiaste verhalen en foto’s zorgden ervoor dat steeds meer mensen de meisjes van Casa Maín wilden helpen. Om alles financieel zo voordelig mogelijk te laten verlopen, zowel voor de peters en meters als voor de zusters in Bolivië, werd een gezamenlijk rekeningnummer geopend en een feitelijke vereniging opgericht. Casa Maín Vlaanderen was een feit.
En omdat de steun aan Casa Maín blijft groeien zijn we ondertussen een VZW geworden. Onze bronnen van inkomsten zijn voornamelijk de steun van de peters en meters en vrije giften. Daarnaast hebben we de jaarlijkse kerstmarktjes, spreekbeurten in verschillende clubs( Rotary, Zonta, Lions …….) en scholen en met onze jaarlijkse CAVA-verkoop ondersteunen we de bouw van de nieuwe school.

RAAD VAN BESTUUR

Vzw Casa Maín Vlaanderen wordt geleid door een vierkoppige Raad van Bestuur.

Roos Van den Driessche: Voorzitter
Geert Bockaert: Penningmeester
An Surmont: Secretaris
Karel Bockaert: Ledenadministratie
Samen met de werkende leden vormt zij de Algemene Vergadering, die op het einde van elk kalenderjaar samenkomt.

Casa Main