Terug naar homepage
 

Nieuwsbrief

Een jaar geleden hielden we de vzw Casa Maín Vlaanderen boven de doopvont. Dat eerste jaar als vzw is intussen voorbijgevlogen. Een jaar waarin we veel bijleerden en nieuwe toekomstplannen maakten.

We keken nog even terug op dat jaar in ons jaarverslag, maar geven jullie meteen ook ander, recent nieuws mee in deze nieuwsbrief. Nieuws uit Bolivië in het algemeen, nieuws uit Casa Maín, en nieuws van Vlaamse bodem.

Bedankt voor jullie trouwe steun, en dat er nog vele jaren mogen volgen!

Lotte, voorzitter Casa Maín Vlaanderen

Nieuws uit Casa Maín

We hebben letterlijk een paar “nieuwtjes” uit Casa Maín voor jullie.

In de eerste plaats is het staatsschooltje in de straat (dat helemaal afgebroken was) terug klaar. Sinds deze zomer gaan de meisjes uit de lagere school daar opnieuw naar toe. De meisje van het middelbare moeten nog naar een school verder in de stad. Dit scheelt toch al een stuk in het schoolbudget, omdat voor de jongste meisjes nu geen busvervoer meer moet betaald worden.

Een tweede nieuwtje: er is sinds januari een nieuwe overste, Sor Rosario. Zij kent ons nog niet persoonlijk, doet wel haar best om snel op onze mails te antwoorden, maar we proberen haar toch nog beter te leren kennen. Zo zullen we in de toekomst wat meer telefonisch overleggen met haar in plaats van via mail.

Ten derde is er een nieuwe Vlaamse vrijwilligster naar Casa Maín vertrokken. Ook via haar hopen we het reilen en zeilen in Casa Maín meer van dichtbij te kunnen opvolgen.

En ten slotte : er zijn nieuwe bouwplannen voor de school. De vorige bleken toch wat te ambitieus, wat de definitieve goedkeuring vertraagde. De huidige plannen worden op onze website geplaatst. Ook het kostenplaatje dat aan de nieuwe plannen verbonden is (200.000 euro), is meer bescheiden dan het vorige.

Nieuws uit Bolivia

De regering van Bolivia heeft de leeftijd voor kinderarbeid verlaagd met de verwachting de armoede in het land terug te dringen. Hoe meer werkende in een gezin,  hoe minder armoede, dat is toch de achterliggende gedachte en bedoeling van de president, die ook als kind heeft moeten werken. Maar kinderen die werken vanaf  hun 10 jaar verdienen niet alleen een minimum loon maar zullen ook hun lagere school niet of maar moeilijk kunnen afmaken. Als volwassen zullen ze dus op de arbeidsmarkt met moeilijkheden blijven kampen. Wij denken dat een opvoeding, zoals Casa Maín probeert te geven, zeker een betere voorbereiding voor een goede toekomst is.

Financiële info

Casa Maín Vlaanderen kijkt terug op een boeiend eerste jaar als vzw. Het was een jaar waarin we vooral kennis maakten met de invulling van deze nieuwe structuur en ook wel enkele veranderingen die plaatsvonden op de Boliviaanse werkvloer. We streven naar een volledige transparante werking en ons allereerste officiële jaarverslag is dan ook beschikbaar voor alle geïnteresseerde in onze werking

Casa Maín Vlaanderen ondersteunt de werking in Bolivië financieel op twee vlakken. Enerzijds steunen we de dagdagelijkse werking van het weeshuis, waar bijvoorbeeld alle steun van de peter- en meterwerking alvast voor gebruikt wordt. Anderzijds gaat de opbrengst van onze andere activiteiten hoofdzakelijk naar een spaarpot voor de bouw van de nieuwe school. In 2013-2014 betekent dit dat we een totaal van 18 336 euro inzamelden ten voordele van Casa Maín, en een  totaal van 19 916,5 euro konden overschrijven naar de Zusters van Don Bosco in Bolivië.

Een hele grote dank-je-wel aan iedereen die een steentje bijdroeg tot dit fantastische resultaat!

Casa Main