Terug naar homepage
 

Over Bolivië

Bolivia, gelegen in Zuid-Amerika, is ongeveer 35 maal groter dan België. Het land heeft een enorme biodiversiteit en een prachtige natuur: in het westen het Andes-gebergte en het hoogland (de Altiplano), en in het oosten het laagland dat uitloopt in het Amazone-regenwoud en een groot  moerassig gebied (el Pantanal). Het land beschikt over veel bodemrijkdommen, vroeger zilver en tin en nu gas en olie, en over veel zeer vruchtbare gebieden. Toch is het een van de armste ontwikkelingslanden van Zuid-Amerika.

Toen Bolivia door Spanje veroverd werd, rond 1540, was het een onderdeel van het Inca-rijk. Daarvoor waren er ook reeds belangrijke culturen in het land tot ontwikkeling  gekomen, zoals de Tiwanaka-cultuur rond het Titicacameer. Na een bloedige strijd tegen de Spaanse overheersing werd in 1825 de onafhankelijkheid uitgeroepen. Sindsdien viel het land echter van de ene revolutie in de andere opstand en van een oorlog met het ene buurland in die met een ander. Sinds Evo Morales, een Aymara indiaan, in 2005 president werd, is er een zekere stabiliteit in het land.

De  Bolivianen, nu ongeveer 10 500 000 inwoners, bestaan nog steeds voor meer dan 60% uit indianen, vooral Aymara’s en Quechua’s. 25% is van gemengd bloed (cholos) en slechts 15% zijn afstammelingen van Europeanen. Er zijn vier officiële talen: de inheemse talen Aymara, Quechua en Guarani, en Spaans als “lingua franca” dat men haast overal spreekt. Daarnaast zijn er nog 33 erkende lokale talen.

De meeste Bolivianen wonen in de grote steden zoals Sucre (de hoofdstad), La Paz (zetel van de regering), Potosí (de meest historische stad) en Santa Cruz (momenteel de grootste stad van Bolivië). Santa Cruz is door de olie- en gasontginning in 40 jaar explosief gegroeid van een rustige provinciestad van ongeveer 150 000 inwoners naar nu 1 200 000 inwoners. Deze bevolkingsexplosie zorgde voor onoverzichtelijke sociale problemen met betrekking tot werk, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. Casa Main is een van de meer dan 100 homes in Santa Cruz die zich inzetten voor de opvang van gerechts- en straatkinderen.

Casa Main