Terug naar homepage
 

Een dag in Casa Maín

De dag begint vroeg voor de meisjes in Casa Maín. Om 5.30u worden de kinderen gewekt. Voor ze kunnen ontbijten moeten ze hun kleren wassen en een eerste oficio afronden. Die oficio is een taak in en rond de gebouwen waarmee de meisjes helpen om alles netjes te houden. Dat kan dus bestaan uit de badkamers schoonmaken, de binnenkoer vegen, blaadjes rapen… aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Als de meisjes deze oficio goed uitvoeren, verdienen ze hiermee hun zeep, tandpasta, toiletpapier. In onze westerse oren kan dit hard klinken. Maar toch is dit een goed doordacht systeem. Aanvankelijk bestonden de oficios niet, en ondervonden de zusters dat de meisjes geen respect hadden voor het materiaal. Gevolg: vuile terreinen waar overal toiletpapier, tandenborstels en andere spullen rondslingerden. Door de oficios leren de meisjes meer te appreciëren wat ze hebben en er ook meer zorg voor te dragen. De realiteit in Bolivië is nu eenmaal zo dat het leven hen later ook geen cadeaus zal brengen.

Na het ontbijt vertrekken de meisjes om 7.30u te voet naar de school die even verder in de straat ligt. Normaal hebben de meisjes 3 uur les (8.30u tot 12u met een pauze), maar het is niet ongewoon dat de school voor 11.30u al uit is. Voor de kinderen aan het middageten kunnen beginnen, moeten ze eerst nog hun schooluniform uitwassen en zich omkleden. Ieder meisje heeft maar 1 uniformbloes en –broek, en die moet iedere dag schoon zijn. Gelukkig droogt de was snel in het Boliviaanse klimaat.

Na het middageten hebben de kinderen even vrij, tenzij ze hun oficio verder moeten afwerken. Om 14.30u start dan de namiddagstudie voor de meisjes van de lagere school. De meisjes van de middelbare school gaan dan naar de les.

Om 17u gaat de bel opnieuw. Dan moeten de kinderen hun gewassen en ondertussen gedroogde kleren opnieuw verzamelen en is er een vieruurtje. Nadien moeten de groten opnieuw naar de estudio, want meestal zijn die nog niet klaar met hun werk. De kleintjes hebben meestal nog wel een oficio af te werken. Rond 18.20u gaat de bel opnieuw. Dan is het rozenkrans in de kapel, elke avond, tenzij op woensdag en vrijdag wanneer er eucharistie is. Nadien is het avondeten en hebben de meisjes nog even vrij.

Rond 20.30u is er de ‘Buenos Noches’. Dan worden alle kinderen samen nog even toegesproken door de zusters. Dit kan gaan over wat er in de actualiteit gebeurd is, maar evengoed over de planning in het tehuis voor de komende dagen, bijvoorbeeld wanneer er een feestdag op komst is of er bezoek verwacht wordt. Nadien is het bedtijd. De oudste meisjes mogen dan nog wat opblijven, om bijvoorbeeld te werken aan de kerstkaartjes die ze ons ieder jaar opsturen.

Op zaterdag worden de meisjes met muziek gewekt, zijn er workshops (bv. sport, naaiatelier, cursus patisserie…) of mogen ze naar een video kijken. Op zondag gaat het er rustiger aan toe. Dan is er eucharistie en kan er familie op bezoek komen. En dan is het terug maandag en begint de routine van de week opnieuw…

Casa Main