Terug naar homepage
 

Casa Maín Vlaanderen

Zoals de naam al zegt is Casa Maín Vlaanderen de vzw die het Boliviaanse opvangtehuis Casa Maín ondersteunt vanuit Vlaanderen.

De Raad van Bestuur volgt het wedervaren en de noden van Casa Maín op de voet. Alle bestuursleden gingen al op bezoek in Santa Cruz, en doorheen het jaar wordt er regelmatig mailcontact onderhouden met de zusters. De vzw probeert het tehuis zo goed mogelijk van financiële ondersteuning te voorzien, maar stimuleert ook persoonlijk contact met de kinderen door middel van peter- en meterschap.

De concrete taken van de Raad van Bestuur zijn:

  • Bekendmaking van het project door middel van lezingen, digitale kanalen en persoonlijke contacten.
  • Organisatie van activiteiten of ondersteuning van activiteiten georganiseerd door derden.
  • Ontvangen van post uit Bolivië en correct verdelen van foto’s en briefjes onder de meters en peters.
  • Vertalen van briefjes voor meters en peters die het Spaans niet machtig zijn.
  • Op regelmatige basis nieuwe informatie verkrijgen uit Bolivië en deze informatie doorgeven aan sponsors en geïnteresseerden.
  • Boekhouding van de financiën.

Twee maal per jaar worden de inkomsten uit giften, activiteiten en peter- en meterschap overgeschreven naar Bolivië. We hoorden van de zusters dat het geld uit Vlaanderen voor Casa Maín een niet te onderschatten bron van inkomsten is.

Casa Main