Terug naar homepage
 

Raad van Bestuur

Vzw Casa Maín Vlaanderen wordt geleid door een vijfkoppige Raad van Bestuur.

  • Roos Van den Driessche: Voorzitter
  • Liesbet Bockaert: Vice-voorzitter
  • Geert Bockaert: Penningmeester
  • An Surmont: Secretaris
  • Karel Bockaert: Ledenadministratie

Samen met de werkende leden vormt zij de Algemene Vergadering, die op het einde van elk kalenderjaar samenkomt.

Casa Main