Terug naar homepage
 

School en onderwijs

De meisjes van Casa Maín gaan naar school in een buurtschooltje wat verderop in de straat. In de voormiddag gaan de kinderen van de “lagere school”, in de namiddag de oudere meisjes. De andere helft van de dag maken ze hun huiswerk. Dit gebeurt per leeftijdsgroep onder begeleiding van een zuster of vrijwilliger, in hun “klaslokaal” in Casa Maín.

Helaas is het niveau van het onderwijs laag. De klasgroepen zijn groot (vaak tot 40 kinderen per groep) en de leerkrachten zijn laag opgeleid. In Casa Maín zelf zijn er te weinig helpende handen om echt individueel met de kinderen bezig te zijn en zo het lage niveau op school te compenseren. Nochtans vinden de zusters een goede scholing, als een persoonlijke rijkdom die de kinderen nooit meer kan afgenomen worden, zo belangrijk. Ze weten immers dat ze hun kinderen bij hun vertrek geen kapitaal of belofte op een rooskleurige toekomst kunnen meegeven.

Hieruit groeide dan ook het verlangen van de zusters om een eigen school op te richten, waar niet enkel hun kinderen, maar ook anderen uit de buurt kunnen schoollopen. Aan de school zou tegelijk een buurtbibliotheek verbonden zijn en sportterreinen die voor heel wat meer dan enkel het schoolgebeuren gebruikt zouden kunnen worden. Enkele jaren geleden werden de plannen hiervoor echter stilgelegd, omdat de financiering uit Spanje niet rondkwam. We hoorden echter dat de zusters weer hopen het toen gestarte project te kunnen verderzetten…

Casa Main