Terug naar homepage
 

De SDG’s: “Sustainable Development Goals”

“In an irreversibly interconnected world, the challenges faced by any become the challenges faced by each of us.”

–Ban Ki-Moon-

De Millenniumdoelstellingen

In september 2000 lanceerden alle VN-lidstaten unaniem de Millenniumdoelstellingen (MDG’s)

Het waren 8 opdrachten die een betere menselijke ontwikkeling in het Zuiden voor ogen hadden en die de landen zelf moesten realiseren. Ze vielen moeilijk te negeren en zeer veel scholen, organisaties, verenigingen alsook bedrijven en lokale besturen verklaarden zich bereid om actief mee te werken aan deze doelstellingen.

Ook Casa Maín Vlaanderen kon zich volmondig achter deze Millenniumdoelstellingen scharen. Hoofdzakelijk doelstelling 2, 3 en 8 met betrekking tot universeel toegankelijk basisonderwijs, gendergelijkheid en het ontwikkelen van wereldwijde samenwerking, lagen ons zeer nauw aan het hard.

Bijna 15 jaar later is het dringend tijd om een stand van zaken op te maken en alvast vooruit te blikken.

Een aantal doelstellingen werden duidelijk gehaald. De extreme armoede is gehalveerd, bijna evenveel meisjes als jongens gaan naar school en meer mensen dan ooit hebben toegang tot drinkbaar water. Ook op vlak van basisonderwijs, de strijd tegen hiv/aids en het terugdringen van kinder- en moedersterfte werd vooruitgang geboekt, zij het niet genoeg om de doelstelling te behalen.

Toch is het succes niet onverdeeld. De vooruitgang is immers behoorlijk ongelijk verdeeld. Terwijl bijvoorbeeld China een spectaculaire vooruitgang laat noteren, hinken andere regio’s zoals Sub-Sahara Afrika en West-Azië zwaar achterop. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met nijpende ‘nieuwe’ problemen zoals ecologie of ongelijkheid. De Millenniumdoelstellingen weerspiegelen bovendien  een zeer klassiek beeld van ontwikkeling, dat problemen enkel in ontwikkelingslanden situeert en waarbij de rijke landen slechts een vrijblijvende ondersteunende rol toebedeeld kregen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Hoewel de tijd nog liep, is men sinds 2012 bezig met de voorbereiding van de “Sustainable Development Goals” (SDG’s) die de opvolgers zouden moeten worden van de Milleniumdoelstellingen (MDG’s). Om tot nieuwe doelstellingen te komen, koos men deze keer bij de voorbereiding voor een inclusief proces waarbij niet enkel de landen, maar ook de civiele maatschappij, academici en bedrijven betrokken werden. Rekening houdend met de beperkingen van de MDG’s stond nu niet enkel meer armoedebestrijding, maar evenzeer duurzame ontwikkeling centraal. Bovendien werd sterk gewerkt aan een universele agenda voor zowel de ontwikkelingslanden als de ontwikkelde landen.

De SDG’s zullen gelden voor de periode van 2016 tot 2030, en werden vertaalt in 17 doelstellingen en 169 subdoelen. Hiermee zijn de SDG’s veel omvangrijker en zeker minder overzichtelijk dan de acht MDG’s. Desondanks blijft het ongelooflijk dat zoveel actoren zich samen kunnen scharen achter een globale agenda die ervoor moet zorgen dat alle mensen ter wereld een goed leven kunnen leiden en dit op zo’n manier dat de aarde en haar ecosysteem er niet te zeer onder lijden.

In september 2015 valt de definitieve beslissing over de SDG’s op de VN-conferentie rond duurzame ontwikkeling in New York en zullen alle staten gevraagd worden om deze te ondertekenen.

Action 2015

Zo’n grote agenda draagt echter nog meer het gevaar met zich mee dat de mooie teksten en doelstellingen dode letter op papier zullen blijven.

Daarom sluit ook Casa Maín Vlaanderen zich aan bij de wereldwijde Action/2015-campagne. Zo hopen we al onze politici te overtuigen de SDG’s écht au serieux en ambitieus te nemen.

Wil ook jij persoonlijk deze actie ondertekenen, dan kan je dit hier.

Meer info:

http://www.11.be/onze-thema-s/item/de-millenniumdoelstellingen-resultaten-en-lessen-voor-de-toekomst

http://www.mo.be/analyse/duurzame-ontwikkelingsdoelen-het-huiswerk-van-de-wereld-staat-op-papier

http://www.action2015.be/

 

Casa Main