Terug naar homepage
 

Petekind

Iedere peter- of meter krijgt een meisje uit het tehuis toegewezen. Aangezien Casa Main een tehuis is voor meisjes vanaf 6 jaar, is het dus goed mogelijk dat u de naam van een meisje van bijvoorbeeld 10 of 15 jaar toegewezen krijgt.

De meisjes die in Casa Maín verblijven, zijn er door de jeugdrechter naar doorverwezen. Het zijn dus zeker niet allemaal weesmeisjes, maar doorgaans meisjes die omwille van allerhande problemen best (tijdelijk) uit huis geplaatst worden. Enkele van de mogelijke redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een van de ouders, dakloosheid, alcohol- of drugsproblematiek in het gezin, mishandeling of misbruik van het meisje. De zusters proberen zo goed mogelijk, en voor zover de rechtbank het toelaat, de band met de biologische familie te onderhouden. Dit betekent dat de ouders of familie op bezoek komen in het tehuis, of dat de meisjes op vakantie gaan bij familie. Van zodra de situatie het toestaat, gaan de meisjes dan ook terug naar huis of naar familie. Dit betekent dus ook dat u plots het bericht kan krijgen dat uw petekindje niet langer in Casa Maín verblijft. Zie dit vooral als positief nieuws: een stabielere financiële of sociale situatie heeft het toegelaten dat uw petekindje terug naar haar familie kon.

Vaak krijgen we de vraag van peters en meters of ze hun petekind, eens  ze het tehuis verlaat, niet kunnen blijven steunen. Dit is vaak niet wenselijk, om misbruik door de familie te vermijden: de zusters hebben schrik dat (sommige) families via de meisjes geld proberen los te krijgen bij de goed bedoelende peter of meter. De zusters proberen de meisjes wel ook van op een afstand verder te helpen door bijvoorbeeld inschrijvingsgeld voor opleidingen te betalen of schoolmateriaal aan te kopen. Het aanleggen van een soort spaarpotje voor uw petekind bij de zusters kan dus in overleg wel.

Casa Main