Terug naar homepage
 

Financiële bijdrage

We vragen geen vaste bijdrage, noch in bedrag, noch in tijd. Zo hebben we bijvoorbeeld peters of meters die maandelijks 20 euro storten, andere schrijven 1 of 2 keer per jaar 50 euro over. We hebben een rekeningnummer in België van waaruit twee keer per jaar wordt overgeschreven naar een rekening van de zusters. Dit enerzijds om de bankkosten wat te drukken, anderzijds omdat een frequentere overschrijving door de Boliviaanse regering als inkomsten (en dus belastingsplichtig) zou beschouwd worden. Helaas kunnen we geen fiscale attesten afleveren. We blijven de mogelijkheden hierrond opvolgen, maar de overheid is ook op dit vlak strenger geworden.

Uw financiële bijdrage gaat niet rechtstreeks naar uw petekind, maar gaat naar de algemene werking van het tehuis. Zo hebben we de voorbije jaren kunnen meehelpen aan het uitbreiden en renoveren van de bestaande gebouwen, mee uitbouwen van studio’s voor meerderjarige meisjes die hoger onderwijs volgen. De zusters betalen met onze steun ook  enkele uren bij een psycholoog, dansleerkracht, sportleerkracht… Aan projecten voor de  toekomst geen gebrek: het dak van het hoofdgebouw moet gerenoveerd worden, de oven in de bakkerij is aan vernieuwing toe, evenals de waterput en –leidingen…

Casa Main