Casa Maín Vlaanderen

Alles begon toen Liesbet Bockaert na haar afstuderen een project zocht om als vrijwilligster in het buitenland te werken. Ze kwam in contact met de Zusters van Don Bosco, waar zij als vrijwilliger aan de slag kon in Casa Maín in Bolivia. Bij haar terugkomst heeft ze met al haar enthousiasme samen met familie en vrienden een feitelijke vereniging opgericht. Het begon als een kleinschalig project om via peters en meters kinderen in hun opgroeien te helpen. In 2013 zijn we een heuse VZW geworden.
Wij steunen het tehuis op verschillende manieren. Via peter en meterschap en via onze Cava verkoop. Je kan ons ook elk jaar vinden op Feest in ’t Park in Brugge. Ondertussen organiseerden we ook een wandeltocht en staat er een rommelmarkt op de planning.

Op weg naar school
Briefje ontvangen van meter An

Casa Maín Bolivia

Meisjes een warme thuis geven

Casa Maín is een tehuis van de zusters van Don Bosco in de stad Santa Cruz in Bolivië. Dit tehuis staat in voor de opvang en opvoeding van 120 meisjes tussen 4 en 18 jaar, allemaal geplaatst door de jeugdbescherming. De meisjes komen in Casa Maín terecht omdat hun thuissituatie niet geschikt is om verder in op te groeien. Zij zijn vaak slachtoffer van misbruik, extreme armoede of verwaarlozing… Zonder het contact met hun thuis helemaal te verbreken, krijgen zij in Casa Maín meer kansen voor een goede toekomst.

Zelfstandig wonen

Meisjes die na het middelbaar nog verder wil studeren kunnen zelfs nog langer van de beschermde omgeving genieten. Ze komen in de zogenaamde “tercera etapa”, de derde etappe, terecht. Daar kunnen de meisjes zelfstandig wonen, terwijl ze de nodige ondersteuning krijgen en verder studeren.

Steun vanuit Vlaanderen

Bolivië is een arm land en het is voor Casa Maín niet altijd gemakkelijk om aan voldoende fondsen te geraken. Onze steun aan Casa Maín bestaat uit 2 pijlers. Enerzijds onze peter en meter werking. De fondsen die we hiervoor inzamelen worden gebruikt voor de dagelijkse werking van het tehuis. Daarnaast hebben we onze Cava verkoop en allerhande acties die we op touw zetten. De opbrengsten hiervan gaan integraal naar de bouw van een eigen school.

Onderwijs

De Zusters vinden onderwijs heel belangrijk. Het is de enige manier om zelfstandig te kunnen wonen, werken en leven. Dit geldt in Bolivia nog meer voor meisjes dan voor jongens. Enkele jaren geleden sloot de school waar de meisjes naar toe gingen. Dus besloten de zusters met eigen middelen een school te bouwen, niet alleen voor de meisjes van het tehuis, maar ook voor alle kinderen uit de buurt. Op school leren ze niet alleen allerlei vaardigheden, maar leren ze ook verantwoordelijkheid op te nemen. Zo verlaten zij Casa Maín op latere leeftijd met veel meer kansen.
Alle opbrengst van de activiteiten die we organiseren gaat naar de bouw van de school. Ondertussen is de kleuterschool in gebruik en de lagere school tot het 4e leerjaar.