Terug naar homepage
 

Welkom bezoeker !

Casa Maín is een tehuis voor meisjes in Bolivië. Op deze site vind je verhalen, foto's en brieven uit Casa Maín, en alle informatie over steunacties in Vlaanderen.

11 sep 2020

AVANTI of VOORUIT

Vernieuwd Bestuur

Nieuw beeld en geluid.

Tijdens vorige bijeenkomsten van CASA MAIN VLAANDEREN werden door een vrijwilliger 2 video’s opgenomen, die we thans uit de bibliotheek getoverd hebben en jullie aanbieden. In de kolom. aan linkerzijde kunnen jullie de “links” aantikken, het geluid “modereren” en als de Boliviërs dansen en zingen kunnen jullie een toertje meedraaien.

28 mei 2020

Nieuwsbrief – Mei 2020

Lieve sympathisanten,

Eindelijk terug van weggeweest.  In deze zeer irreële tijden hopen we dat alles goed gaat met jullie en jullie familie.  Omdat ook we allen momenteel noodgedwongen veel thuis zitten, maken we opnieuw tijd om jullie wat nieuws te brengen uit Casa Maín.  Na lang aandringen, verschillende mails en telefoons richting Santa Cruz hebben de zusters begrepen dat informatie uit Casa Maín voor ons zeer belangrijk is en kregen we eindelijk wat meer nieuws uit Casa Maín.  We informeren hier verder uitgebreid over, ook met heel wat foto’s erbij.  Ook in Bolivia heeft het corona virus toe geslagen, daarom moeten we jammergenoeg ook onze plannen laten varen om in het najaar naar Casa Maín te gaan.

We zijn nog altijd op zoek achter versterking voor ons team. Je kan ons contacteren op casamain@casamain.be.

Liefdevolle groet,

Roos Van Den Driessche, voorzitter Casa Maín Vlaanderen

Storting naar Casa Maín

Dank zij jullie gulle steun konden we voor de periode van september 2019 tot maart 2020 opnieuw een mooi bedrag overschrijven naar Casa Maín.  We schreven in totaal €14.221 over.
Daarvan komt €3.827 van bijdrage van peters en meters.  €3.500 van de VZW Herbronnen, zie ook hieronder. en daarnaast nog een aantal geschenkjes voor enkele meisjes rechtstreeks van hun peter of meter.
Gemeente Oostkamp schonk ons €2.429,17. Onze actie Inpakken for Life bracht in totaal €638,24 op. Daarnaast nog financiële steun voor enkelel meisjes, rechtstreeks van hun peter of meter.
Onze welgemeende dank aan iedereen.

Fiscale attesten

Het mindere goede nieuws is dat wij voor het jaar 2020, inkomsten 2019, door een administratie fout , geen fiscaal attest kunnen uitschrijven. Onze oprechte excuses daarvoor.  Het goede nieuws is dat voor de volgende 2 jaar onze aanvraag voor verlenging wel goedgekeurd is door het FOD Financiën, dus voor 2020 en 2021 zullen jullie wel weer kunnen genieten van het belasting voordeel.  Wij hopen dat jullie dit niet te zwaar opnemen en wij toch van jullie steun kunnen blijven genieten.

Het corona virus in Bolivia

Op 10 maart werd de corona besmetting in Bolivia vastgesteld.  Met de kennis van wat in Italië en Spanje gebeurde, was de overheid zeer bezorgd, want in Bolivia beschikt met niet over de middelen, hospitalen en personeel om een dergelijke crisis op te vangen.  Daarom werd snel een lichte en daarna een totale quarantaine ingesteld. Eerst tot eind april en daarna tot 10 mei, daarna volgde een evalutatie regio per regio. De quarantaine is veel strenger dan bij ons, want zo mag men maar één keer per week noodzakelijke inkopen doen.
Santa Cruz is de meest getroffen regio met meer dan 1000 doden.  We moeten bewondering hebben voor wat de zusters doen met hun beperkte middelen om de meisjes door deze crisis te helpen.  Nieuwe uurroosters, lessen improviseren, ontspanning, onderwijs via internet… De zusters zijn wel aangenaam verrast van de spontane hulp die ze van veel mensen, instellingen en bedrijven mochten ontvangen.  De situatie was vooral moeilijk omdat er juist een epidemie van Dengue was geweest met veel gevallen in Casa Maín, gelukkig zonder fatale gevolgen.
Daarnaast is er nog steeds de politiek instabiliteit. Normaal zouden op 3 mei algemene verkiezingen moeten doorgaan, maar die zijn uitgesteld. De huidige president is maar voorlopig in functie.  De afgezette president Evo Morales beweerde dat covid-19 een ziekte voor de rijken is en dat men dus niet moet luisteren naar de officiële richtlijnen.

Bouw van de school

De bouw van de school gaat met mondjesmaat verder.  De kleuterschool is reeds in gebruik.  De leerlingen van het eerste leerjaar van de lagere school volgen momenteel klas in een lokaal dat later de eetzaal moet worden en dat met een voorlopige muur is afgescheiden van de keuken. Dit zijn niet de ideale omstandigheden om les te volgen.  De schoolbanken zijn ondertussen wel al aangekocht.

VZW Herbronnen

In onze vorige nieuwsbrief hadden we het al over de VZW Herbronnen.  In januari van dit jaar mochten we nogmaals langskomen op hun vergadering met het voorstel dat we kregen van Sor Rosario voor het herstel van het dak van de kapel.  Enkele dagen later kregen we het heugelijke nieuws dat zij het mooie bedrag van €3500 schenken voor de herstelwerken aan de kapel.  Dit bedrag werd ondertussen al doorgestort richting Bolivia.

Droevig nieuws uit Casa Maín

Op 29 april kregen we bericht vanuit Casa Maín dat het eerste metekindje van ons bestuurslid Karel Bockaert, Miguelina Llorenty, overleden is.  Zowel Miguelina als haar 3 zussen verbleven in Casa Maín.  Miguelina woonde nu in een wijk van Santa Cruz die zeer hard getroffen is door covid-19.  Vorig jaar kreeg Miguelina reeds een herseninfarct. Alhoewel zij daar nog niet volledig van hersteld was, werd zij kort daarna zwanger.  Toen zij geïnfecteerd raakte met het coronavirus was dat een zware beproeving was voor haar gezondheid.  Jammergenoeg is zij uiteindelijk gestorven aan een hartinfarct. Haar zussen kregen de mogelijkheid om haar een christelijke begrafenis te geven in beperkte kring.  Zij laat een echtgenoot en 3 kleine kinderen na, waaronder een dochtertje van haar echtgenoot dat zij adopteerde.

We stuurden een bericht naar Casa Maín om onze oprechte deelneming te betuigen.

Heel veel nieuws uit Casa Maín

Zoals reeds aangegeven, kregen we na lang aandringen eindelijk wat meer nieuws uit Casa Maín. De bedoeling is dat we om de 2 maanden een mail krijgen met informatie over wat allemaal gebeurd is in Casa Maín en in Bolivia.

Casa Maín in 2019

In januari begint de grote vakantie in Bolivia en werden de meisjes getrakteerd op een avondje uit naar de film om hun mooie schoolresultaten te vieren.  Ze gingen naar de film ‘Aquaman’, een superhelden film.  Ze gingen ook naar de samenkomst van alle tehuizen van La Iglesia Católica om het leven te herdenken van hun stichter Don Bosco.  Er werd een mis opgedragen, gedanst en gespeeld.

Ook in Casa Maín wordt in februari carnaval gevierd. De kroning van de koninginnen van het carnaval.  De meisjes maken kleren van recycleerbaar materiaal en houden een heuse carnaval stoet.

In maart mochten de meisjes opnieuw naar de film dankzij de steun van een familie zo hun dankbaarheid wilden tonen voor de genezing van hun kindje.

In april wordt naast het ‘Feest van de Boliviaanse kinderen’, uiteraard ook uitgebreid Pasen gevierd. I n de aanloop naar Pasen is er de Semana Santa, de Goede Week, waar zowel in het tehuis als op de parochie uitgebreid feest gevierd wordt.

Mei is ook in Bolivia traditioneel de Mariamaand met uitgebreide vieringen. Ook kregen ze in mei het bezoek van een nieuwe Inspectrice van de scholengemeenschap van  María Auxiliadora.

In juni worden alle leerkrachten in de bloemetjes gezet.

Gedurende de maand juli zijn er 2 weken workshops waar de meisjes allerhande nieuwe vaardigheden aanleren, zoals banketbakken, haar verzorging, handwerk, dans, fotografie en veel meer. Op het einde van de workshops is er een groot feest waarbij alle nieuwe vaardigheden gedemonstreerd worden.

Augustus is de maand van het vaderland, met verschillende optochten in uniform.  Ook de verjaardag van Don Bosco wordt herdacht in augustus waarbij de meisjes samenkomen met de kinderen uit de buurt.

September is de maand van de lente, de liefde en de jeugd.  In september worden alle verjaardagen van de meisjes samen gevierd. In het bijzonder worden de meisjes gevierd die dat jaar 15 jaar worden, de overgang van meisje naar vrouw, het grote Quinceañera feest.  Daarnaast gingen de meisjes ook eens zwemmen, waar ze volop van genoten.

In oktober kwam opnieuw de Inspectrice op bezoek. Dit werd gevierd met een eucharistieviering, dans en theater.

November was een politiek bewogen maand. Na de presidentverkiezingen werd grootschalige fraude vastgesteld en na 21 dagen van hevig protest moesten president Evo Morales en een aantal ministers opstappen. Zij lieten het land verwoest achter op verschillende vlakken.

December is de maand van grote dankbaarheid. Met de hulp van de meisjes, het personeel en vooral Sor Rosario, de directrice van het tehuis, werd het feest van dankbaarheid gevierd.  Ook de voorbereidingen voor Kerstmis nemen in december een belangrijke plaats in.

 

Casa Maín in januari – februari 2020

Januari en februari 2020 zijn 2 maanden van zeer grote onstabiliteit in Bolivia.  Niettegenstaande Evo Morales vorig jaar een referendum verloor, waardoor hij zich niet meer kandidaat kon stellen voor de verkiezingen van 2020-2025 deed hij dat toch. De president en zijn entourage verrijkte zichzelf en alle zaken voor gezondheidszorg en opleiding werden verwaarloosd.  Na 21 dagen van straatgeweld trad Evo Morales uiteindelijk af en werd een interim president aangesteld, die verkiezingen uitschreef voor 3 mei.
Een ander groot probleem waarmee Bolivia werd geconfronteerd was Dengue, een ziekte die via de steken van muggen wordt overgedragen.  Door de klimaat veranderingen in Bolivia is er een grote overpopulatie van muggen.  Er zijn 2 vormen van Dengue, klassieke Dengue en hemorragische Dengue, die dodelijk kan zijn. In het tehuis zijn ongeveer 30 mensen besmet geraakt met Dengue. Gelukkig is iedereen er zonder gevolg genezen.
Normaal gaan de meisjes altijd kamperen in de grote vakantie, maar door de aanhoudende regens door de klimaatswijzigingen konden de meisjes niet vertrekken.
De inschrijvingen in de scholen zorgen ook altijd voor heel wat moeilijkheden.  Daardoor gaan de meisjes naar 5 verschillende scholen in de omgeving.  In El Colegio María Auxiliadora, de school die de zusters zelf aan het bouwen zijn, kunnen de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar reeds terecht.
In februari werd uitgebreid carnaval gevierd in Casa Maín. De meisjes maken kleren uit recyclage materiaal in het milieu-thema, houden een heuse stoet en genieten van een barbecue.

Casa Maín in maart – april 2020

Maart en april worden gedomineerd door het coronavirus, zoals in het begin van deze nieuwsbrief vermeld is. Naast het coronavirus wordt Bolivia en specifiek de regio Santa-Cruz geconfronteerd met een opflakkering van Sarampión. Dit is een virale infectie die vooral kinderen treft en waarvan men dacht dat ze niet meer voorkwam.  Deze situatie maakt de hulpverlening in Bolivia nog moeilijker.  Door alle maatregelen moest het tehuis zich volledig reorganiseren. De meisjes zijn zich bewust van de hele situatie en passen zich zeer goed aan. Ook hier wordt school vanop afstand gegeven, maar er is ook veel tijd voor ontspanning voorzien.
Ondanks alles kon de Semana Santa (de Goede Week) min of meer normaal doorgaan. Pasen werd gevierd met een eucharistieviering en een groot feest.
In deze moeilijke tijden kreeg het tehuis veel hulp van buitenaf. Een aantal verenigingen en bedrijven hielpen het tehuis met onder andere voedingsmiddelen ed.

 

 

 

 

11 nov 2019

Nieuwsbrief – November 2019

Beste Casa Maín sympathisant,

We zijn een tijdje bij jullie weggeweest, maar we gaan er opnieuw tegenaan.  Tijd om onze Cava verkoop op gang te schieten. Onze plannen voor de Warmste Week bekend te maken en uiteraard ook wat nieuws uit Casa Maín te melden.

Liefdevolle groet,

Roos, voorzitter Casa Maín Vlaanderen

Cava Verkoop 6.0

Ondertussen zitten we al aan de 6eeditie van onze Cava Verkoop.  Elk jaar opnieuw is het een groot succes, waarvoor we iedereen zeer dankbaar zijn.

Ook dit jaar gaat de volledige opbrengst van de verkoop naar de bouw van de school.

Goede dingen moeten je niet veranderen, daarom kozen we opnieuw voor Flama D’Or bij dezelfde leverancier, die ons project ook zeer genegen is.

De prijs is dit jaar hetzelfde gebleven: €10 per fles of €60 voor een karton van 6 flessen.

Bestellen kan als volgt:

  1. Liefst via deze link.
  2. Door een mailtje te sturen naar casamain@casamain.be met vermelding van het aantal flessen dat je wil bestellen en jouw contactpersoon in kopie te zetten, zie hieronder.
  3. Het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer  BE16 7370 1544 5574 van Casa Maín Vlaanderen met vermelding: Cava, jouw naam en jouw contactpersoon.

Contactpersonen:

Roos:  0494/64 95 36  roos.vandendriessche@gmail.com
An:      0476/23 34 00  an.surmont@icloud.com
Karel: 09/374 26 26     karelbockaert@hotmail.com

Opnieuw duizend maal dank voor je steun.

Wenskaarten

We maker er eigenlijk weinig reclame voor, maar we mogen best trots zijn op onze prachtige wenskaarten.  Onze vriendin-kalligrafe Katja Masyn heeft ze speciaal voor ons ontworpen en zijn dus nergens anders te koop.  De tekst op de kaart is telkens zowel in het Nederlands als in het Spaans gekalligrafeerd.  Er zijn 5 verschillende soorten, je kan ze hieronder bekijken. Meer werk van Katja kun je vinden op haar Facebook pagina.

Felicidades – Proficiat
Muchas Gracias – Dank je wel
Prospero Año Nuevo – Gelukkig Nieuwjaar
Feliz Navidad – Zalig Kerstmis
Condolencias – Oprechte Deelneming

Je kan onze kaarten bekijken via deze link.

Ze kosten €3 per kaart, telkens met een prachtige gekleurde enveloppe bij. Je kan ze bestellen door een mailtje te sturen naar casamain@casamain.be met de vermelding hoeveel en welke kaarten je wil bestellen.  We nemen dan met jou contact op voor de levering.

Nieuws uit Casa Maín

Op 5 oktober was Sor Irene voor enkele dagen in Brussel. Sor Irene werkt in het economaat van de zusters in Cochabamba. Deze gelegenheid mochten we niet zomaar voorbij laten gaan en daarom vertrok Karel Bockaert richting Brussel voor een ontmoeting met Sor Irene.  Ze verzekerde ons dat het geld dat wij storten steeds naar de bestemming gaat die wij voor ogen hebben.  Het schoolgebouw, het tehuis, een extraatje voor een meisje. Op onze vraag werden daarvan ook wat rekeninguittreksel en dergelijke gevraagd. ’s Anderendaags mochten we die al ontvangen.  Nogmaals zijn wij ervan overtuigd dat ons geld wel echt goed terecht komt.

De bouw van de school gaat traag vooruit. De sponsoring vanuit Italië is weggevallen. De toelagen van de overheid laten soms op zich wachten.  We kregen de indruk dat de bouw van de school momenteel vooral met onze steun verder gaat.  Daarom blijft onze hulp meer dan welkom.

VZW Herbronnen

Op een onverwachts moment zijn we in contact gekomen met iemand die zich inzet voor de VZW Herbronnen.  Dit is een VZW die opgericht is door de kunstenares Bradi Barth.  Deze VZW werd aangesteld als legataris voor het bezit en de kunstwerken van de dame. Meer info over de VZW kun je lezen op de website van VZW Herbronnen. De doelstellingen van deze VZW zijn enerzijds evangelisatie onder ieder vorm en materiële en financiële hulp aan missionarissen.

Op 18 september werden we uitgenodigd op de vergadering van deze VZW en we werden daar zeer hartelijk ontvangen.  Zij vinden ons project een fantastisch project en zijn zeker bereid ons te steunen, maar de voorwaarde is dat de steun overeenstemt met de waarden en de doelstellingen van de VZW.  Tijdens de ontmoeting van Karel met Sor Irene in Brussel, kwam ook dit aan bod.  Het dak van de kapel moet dringend gerestaureerd worden.  Sor Rosario, de directrice van het tehuis zal ons een prijsofferte bezorgen, die wij kunnen indienen bij de VZW Herbronnen. We kijken al uit naar onze volgende ontmoeting met VZW Herbronnen in januari.

Warmste week

Ook dit jaar hebben we ons aangemeld als ‘Goed Doel’ voor de Warmste Week van Studio Brussel.  De selectiecriteria waren strenger dan vorig jaar, maar we kwamen zeker opnieuw in aanmerking.
Onze actie de we willen op poten zetten is ‘Inpakken for life’. Klanten kunnen in de Standaard Boekhandel in Brugge tijdens de shoppingweekenden van december hun kadootje kunnen laten inpakken tegen een vrije gift.  We zijn momenteel bezig daarover praktische afspraken aan het maken.

10 nov 2018

Nieuwsbrief – November 2018

Beste Casa Maín sympathisant,

Hopelijk hebben jullie, net als wij, met volle teugen genoten van de lange warme zomer en de schitterende Indian Summer die erna kwam. Hoog tijd voor ons om terug aan de slag te gaan.  Deze nieuwsbrief om jullie warm te maken voor onze Fiesta Maín en de Cava verkoop op gang te trekken. Ook wat nieuws uit Bolivia uiteraard.

Liefdevolle groet,

Roos, voorzitter Casa Maín Vlaanderen

Fiesta Maín 3.0

Onze 3e editie van Fiesta Maín gaat dit keer door op zondag 25 november 2018 vanaf 15u in Ontmoetingscentrum KERKEM, Rerum Novarumstraat 24, Aalter.

We verwelkomen jullie graag met een drankje vanaf 15u. Er is volop contact met de ambassade van Bolivia en als alles volgens plan verloopt, mogen we ook iemand van de ambassade van Bolivia verwelkomen, misschien de ambassadeur in hoogst eigen persoon.

We voorzien een korte documentaire over Bolivia.

Ook de kleine honger kan gestild worden met empanadas en een drankje, u aangeboden voor de democratische prijs van €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen tot 12 jaar.

We geven dan het startschot voor onze  Cava  verkoop, daarnaast zijn ook onze prachtige  wenskaarten  en andere Boliviaanse spulletjes te koop.

De bar blijft de hele middag en avond open met Cava, wijn, frisdrank en koffie.

Inschrijven kan via deze link.

Cava Verkoop 5.0

Ondertussen zitten we al aan de 5eeditie van onze Cava Verkoop.  Elk jaar opnieuw is het een groot succes, waarvoor we iedereen zeer dankbaar zijn.

Ook dit jaar gaat de volledige opbrengst van de verkoop naar de bouw van de school.

Opnieuw kozen we voor Flama D’Or bij dezelfde leverancier, die ons project ook zeer genegen is.

De prijs is dit jaar hetzelfde gebleven: €10 per fles of €60 voor een karton van 6 flessen.

Bestellen kan als volgt:

  1. Liefst via deze link.
  2. Door een mailtje te sturen naar casamain@casamain.be met vermelding van het aantal flessen dat je wil bestellen en jouw contactpersoon in kopie te zetten, zie hieronder.
  3. Het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer  BE16 7370 1544 5574 van Casa Maín Vlaanderen met vermelding: Cava, jouw naam en jouw contactpersoon.

Contactpersonen:

Roos:  0494/64 95 36  roos.vandendriessche@gmail.com
An:      0476/23 34 00  an.surmont@icloud.com
Karel: 09/374 26 26     karelbockaert@hotmail.com

Opnieuw duizend maal dank voor je steun.

Wenskaarten

We maker er eigenlijk weinig reclame voor, maar we mogen best trots zijn op onze prachtige wenskaarten.  Onze vriendin-kalligrafe Katja Masyn heeft ze speciaal voor ons ontworpen en zijn dus nergens anders te koop.  De tekst op de kaart is telkens zowel in het Nederlands als in het Spaans gekalligrafeerd.  Er zijn 5 verschillende soorten, je kan ze hieronder bekijken. Meer werk van Katja kun je vinden op haar Facebook pagina.

Felicidades – Proficiat
Muchas Gracias – Dank je wel
Prospero Año Nuevo – Gelukkig Nieuwjaar
Feliz Navidad – Zalig Kerstmis
Condolencias – Oprechte Deelneming

Je kan onze kaarten bekijken via deze link.

Ze kosten €3 per kaart, telkens met een prachtige gekleurde enveloppe bij. Je kan ze bestellen door een mailtje te sturen naar casamain@casamain.be met de vermelding hoeveel en welke kaarten je wil bestellen.  We nemen dan met jou contact op voor de levering.

Nieuws uit Casa Maín

Gina, onze contactpersoon in Casa Maín, laat weten dat de Correos (Post) nog altijd  niet functioneert zoals het hoort. Daarom worden de brieven van de meisjes ingescand, doorgestuurd en hier afgedrukt. Ondertussen moet bijna elke meter een briefje gekregen hebben van zijn metekindje. Ook brieven om door te sturen, mag je ons bezorgen, dan scannen wij ze in en sturen ze door naar Gina.

De bouw van de kleuterschool is zo goed als af. De start van de bouw van de lagere school loopt wat vertraging op omdat de beloofde subsidies van het hoofdklooster in Italië op zich laten wachten. Maar we zijn overtuigd dat dit in orde gaat komen.

Algemene vergadering

Op 6 november ging de jaarlijkse algemene vergadering van onze VZW door.  Daar werd het Jaarverslag 2017-2018 voorgesteld, alsook het financieel verslag. Aangezien transparantie voor ons zeer belangrijk is, kun je het jaarverslag lezen via deze link.

Warmste week

Ook dit jaar hebben we ons aangemeld als ‘Goed Doel’ voor de Warmste Week van Studio Brussel.  We kregen het heugelijke nieuws dat de Basisschool Sint-Lodewijkscollege Christus Koning een aantal acties zal organiseren ten voordele van Casa Maín.  Waarvoor onze hartelijke dank.

pagina's :  1 2 3 8 Volgende pagina »
Casa Main